Czym jest anemia?

Otóż anemia, inaczej niedokrwistość, to zespół objawów chorobowych, polegający przede wszystkim na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny, erytrocytów oraz ich następstw. Istnieje także coś takiego, jak anemia tudzież niedokrwistość rzekoma, czyli względne obniżenie hemoglobiny i hematokrytu poprzez zwiększenie osocza w przypadku przewodnienia , a także u kobiet ciężarnych.

Niedokrwistość możemy podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są niedokrwistości spowodowane utratą zbyt dużej ilości krwi.

Drugą grupą są niedokrwistości będące wynikiem upośledzonego wytwarzania erytrocytów. Dokładniej są to niedokrwistości niedoborowe, a także hipoplastyczne, aplastyczne i dysplastyczne.

Trzecią grupą niedokrwistości są anemie związane ze skróconym czasem życia erytrocytów czyli czerwonych krwinek. W ramach tej grupy niedokrwistości wyróżniamy takie oto trzy choroby: przede wszystkim zespół hemolityczny wrodzony, zespół hemolityczny nabyty, a także zespół hemolityczny mieszany.

sp98.waw.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.